BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE

BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN IPHONE TỨ PHÁT

 IPHONE 4 5 5S 6 6PLUS 6S 6SPLUS 7 7PLUS 8 8PLUS X
TÌNH TRẠNG
MÀN HÌNH ZIN ÉP KÍNH 350 550 550 650 1200 800 1500 1250 2100      
ÉP KÍNH 200 200 200 280 480 480 580 580 680 680 880 2500
THAY VỎ   300 300 300 350 350 400 500 650 800.n.lưng 800.n.lưng 800n.lưng
THAY PIN   180 180 200 250 250 300 350 350 550 550 1200
CẢM BIẾN   200 200 200 250 200 350 450 550 650 650 850
CHÂN SẠC, MICRO   200 200 200 250 200 350 450 550 650 650 850
NÚT HOME ( không vân tay)   200 200 200 250 200 350 450 550 650 650 call
LOA NGOÀI 100 150 150 200 250 250 350 400 800 800 call call
LOA TRONG 100 200 200 200 250 150 300 400 800 800 call call
CAMERA SAU 100 200 200 200 400 400 990 800 2000 2000 call call
CAMERA TRƯỚC 100 200 200 200 250 350 350 400 800 800 call call
RUNG 100 200 200 200 250 250 350 400 800 800 call call
NÚT NGUỒN, VOLUME,GẠT RUNG 150 150 150 200 250 350 450 450 800 call call call
SÀN MAIN ( CÔNG )   600 800 1200 1200 1400 1500 1900 2400 call call call
ĐÓNG CẶP MỞ ICLOUD ( có vân tay)   1100 1500kvt 2700 3500 3100 4100 6000 8000 call call call
Không loa chuông khi nghe gọi do IC audio    400 400 400 400 1000 1000 1400 15000 call call call
Không sạc được hoặc không hỗ trợ bộ sạc    400 400 400 400 750   1000 1200 call call call
LỖI CAMERA TRÊN MAIN   200 200 500 500 700 700 1000 1500 call call call
MẤT SÓNG 2G-3G   200 200 400 400 800 800 1200 1500 call call call
LIỆT CẢM ỨNG TRÊN MAIN   250 250 250 400 400 500 800 1000 call call call
Màn hình không hiển thị hoặc sọc:   200 200 400 400 600 700 1200 1500 call call call
THAY WIFI   200 200 200 350 600 600 1200 1500 call call call
HAO PIN DO LỖI MAIN   200 200 300 300 400 400 700 1000 call call call
Lỗi 9 – 40 – 4005 – 4013 do ổ cứng ( HDD )   400 400 400 400 600 600 1500 2500 call call call
XANH MÀN HÌNH   400 400 400 400 600 600 1400 2400 call call call
Không bấm đưuọc nút home               1200 1200 call call call
IC NGUỒN           900 900     call call call
MẤT CẢM BIẾN               1300 1300 call call call
MẤT HIỂN THỊ       700 700 800 800 1400 1400 call call call
KHÔNG NHẬN SẠC               900 900 call call call

THAY CẢM ỨNG IPAD 
THAY CẢM ỨNG IPAD GIÁ
IPAD 1 550K
IPAD2 400K
IPAD3 400K
IPAD 4 400K
IPAD AIR 1 650K
MINI1 500K
MINI2  500K
MINI3 500K
MINI4 1000K