SẢN PHẨM BÁN CHẠY

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 NOKIA 3310 NEW
Giá: 1.060.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 6s plus 16g lock 99%
Giá: 7.490.000
Khuyến mãi: đủ phụ kiện,tặng kèm dán cường lực,sim ghep...
 iphone 5 đen 16G 99%
Giá: 2.350.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực,vip card 200k
 Iphone 5s Vàng 16G 99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực,vip card 200k
 Iphone 6 vàng 16G 99% KVT
Giá: 4.700.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực,vip card 200k
Iphone 7 plus đen 32G 99%
Giá: 16.800.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 vàng 32G 99%
Giá: 12.900.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực,vip card 200k
 Iphone 6 xám 16G 99% KVT
Giá: 4.500.000
Khuyến mãi: đủ phụ kiện,tặng kèm dán cường lực
 Iphone 6Plus Xám 16G 99% KVT
Giá: 6.600.000
Khuyến mãi: đủ phụ kiện,tặng kèm dán cường lực