IPad Hàng qua sử dụng

IPad Hàng qua sử dụng

 Ipad mini3 16G vàng 99%
Giá: 7.100.000
Khuyến mãi: Tặng kèm dán cảm ứng
 Ipad pro 9.7  hồng 32G 99%
Giá: 13.500.000
Khuyến mãi: Đầy đủ phụ kiện
 IPad mini 1 16G 3G 99%
Giá: 4.200.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad mini 2 16G 3G  99%
Giá: 5.490.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad 2 16G 3G 99%
Giá: 3.700.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad 3 16G 3G 99%
Giá: 4.500.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad 4 16G 3G 99%
Giá: 4.990.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad Air1 16G 3G 99%
Giá: 6.500.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad Air2 16G  3G 99%
Giá: 9.700.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng