Bảng giá Iphone sỉ
iPhone Sỉ Tứ Uyên

 >>>>--:--<<<< 

Phân Phối iPhone giá Sỉ
Đại Lý và Cửa Hàng
  

 

Giao Hàng Trên Toàn Quốc
(Khách Tỉnh Vui Lòng Chuyển Khoản Trước)

Địa chỉ: 185 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, HCM
     

Đặt hàng : 0888.29.96.96 Hoặc 0941.900.999 (Như)


------------
TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH------------


PIN CÁC DÒNG 5, 5s, 6, 6+, 6s, 6s+

CAMERA CÁC DÒNG 7, 7+,6s+
TREO CÁP | KHÔNG iMEi | iCloud

VÂN TAY | MÀN HÌNH | CẢM ỨNG | MẤT NGUỒN
BAO TEST MAIN 7 NGÀY 

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 iPad mini 1 wifi 4G Đen,Trắng

16Gb Zin 99% : ----------------2.900
32Gb Zin 99% : ----------------3.100
iPad mini 3 wifi 4G Đen,Vàng
16Gb Zin 99% : ----------------5.400

iPad air 1 wifi 4G Trắng

16Gb Zin 99% : ----------------4.950

iPad 3 wifi 4G Đen

16Gb Zin 99% : ---------------2.870

***

____Kính Xấu Vỏ Xấu____

 
   7+-
32Gb Đen,Hồng :------------------ 8.700
7+-32Gb Vàng : ---------------------- 8.900
6Splus-32Gb Xám : ------------------ 6.100
6Plus -16 Xám,Trắng : --------------- 4.100
6Plus-16Gb Vàng : ------------------ 4.300
6Plus-64Gb Xám : ------------------
 4.850
6S-64Gb Xám,Hồng,Trắng :------- 4.200
6S-64Gb Vàng : --------------------- 4.400

6 - 16Gb Vàng : ---------------------- 2.950
6-16Gb Xám : ------------------------ 2.750


______Kính Đẹp Vỏ Xấu______

6s 16G Hồng
--------------3.650

6s 16G Vàng--------------3.800


_______HÀNG LIKE NEW 99%______


iPhone 5S-16 Gold 99%--------2.450

 

iPhone 6 Gray Quốc Tế

16Gb likenew 99% ------------- 3tr250
16Gb Zin 99,999% ------------- =====

64Gb likenew 99% ------------- =====
64Gb Zin 99,999% ------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k 

iPhone 6 Silver Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------- 3tr250
16Gb Zin 99,999% --------------- ====

64Gb likenew 99% ------------- 3tr650
64Gb Zin 99,999% --------------- ====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6 Gold  Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ----------------3tr400
16Gb Zin 99,999% ----------------3tr750

64Gb likenew 99% ----------------3tr850
64Gb Zin 99,999% --------------- ===== 

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6 Plus Gray Quốc Tế 

16Gb likenew 99% -------------- 4tr750

16Gb Zin 99,999% -------------- =====

64Gb likenew 99% -------------- 5tr300
64Gb Zin 99,999% --------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6 Plus Silver Quốc Tế 

16Gb likenew 99% --------------- 4tr750

16Gb Zin 99,999% --------------- =====

64Gb likenew 99% -------------- =====
64Gb Zin 99,999% -------------- ===== 

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6 Plus Gold Quốc Tế 

16Gb likenew 99% -------------- 4tr900
16Gb Zin 99,999% -------------- =====

64Gb likenew 99% -------------- 5tr650
64Gb Zin 99,999% -------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k  

iPhone 6S Gray Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------- 3tr950
16Gb Zin 99,999% ------------- =====

64Gb likenew 99% ------------- =====
64Gb Zin 99,999% ------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6S Silver Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------ 3tr950
16Gb Zin 99,999% ------------ =====

64Gb likenew 99% ------------ =====
64Gb Zin 99,999% ------------ =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k 

iPhone 6S Gold Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ----------- 4tr150
16Gb Zin 99,999% ----------- =====

64Gb likenew 99% ----------- 4tr900
64Gb Zin 99,999% ----------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6S Rose  Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ----------- 3tr950
16Gb Zin 99,999% ----------- =====

64Gb likenew 99% ------------ =====
64Gb Zin 99,999% ------------ =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

Phone 6S Plus Gray Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ----------- 5tr900

16Gb Zin 99,999% ----------- =====

32Gb likenew 99% ----------- 6tr600

64Gb likenew 99% ----------- =====
64Gb Zin 99,999% ----------- ===== 

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6S Plus Silver Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------- 5tr900

16Gb Zin 99,999% ------------- =====

64Gb Like New 99% ---------- =====
64Gb Zin 99,999% ------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k 

iPhone 6S Plus Gold Quốc Tế 

16Gb likenew 99% :------------- 6tr100

16Gb Zin 99,999% -------------- 6tr750

64Gb likenew 99% ------------- =====
64Gb Zin 99,999% ------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 6S Plus Rose Quốc Tế 

16Gb likenew 99% --------------- 5tr950

16Gb Zin 99,999% --------------- =====

64Gb likenew 99% --------------- 6tr850
64Gb Zin 99,999% ---------------- ====  

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k 

iPhone 7 Đen Quốc Tế 

32Gb likenew 99% --------------- 7tr100

32Gb Zin 99,999% ---------------- ====  

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 7 Trắng Quốc Tế 

32Gb likenew 99% --------------- ======

32Gb Zin 99,999% --------------- ======

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 7 Vàng Quốc Tế 

32Gb likenew 99% ----------------- =====

32Gb Zin 99,999% ------------------ ====  

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k 

iPhone 7 Hồng Quốc Tế 

32Gb likenew 99% ---------------- 7tr000

32Gb Zin 99,999% ---------------- =====

 

iPhone 7 Plus Đen Quốc Tế 

32Gb likenew 99%:---------------- 9tr700

32Gb Zin 99,999%:--------------- ======

128Gb likenew 99% --------------- 12tr300   

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k 

iPhone 7 Plus Trắng Quốc Tế 

32Gb likenew 99% --------------- =====

32Gb Zin 99,999% ---------------- =====

128Gb Zin 99,999% ---------------=====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 7 Plus Vàng Quốc Tế 

32G likenew 99% --------------- =====

32Gb Zin 99,999% --------------11tr000

128Gb Zin 99,999% ------------- =====

Hàng 98% giảm 600K  

iPhone 7 Plus Hồng Quốc Tế 

32Gb likenew 99% ---------------- 9tr500

32Gb Zin 99,999% --------------- 10tr800

128Gb Zin 99,999% --------------- =====

Lấy >10c giảm 50k , >20c giảm 100k

iPhone 7 Plus Red Quốc Tế

128Gb likenew 99%  ----------- 13tr200

CẢM ƠN ANH CHỊ EM ĐÃ ỦNG HỘ

VETCOMBANK : 0071001857534 -TRẦN THIÊN TỨ
SACOMBANK : 060016917608 -TRẦN THIÊN TỨ
HÀNG HẢI : 04401017678888 -TRẦN THIÊN TỨ
ĐÔNG Á : 0104617609 -TRẦN THIÊN TỨ
ACB : 82352879 -TRẦN THIÊN TỨ