Bảng giá Iphone sỉ

iPhone Sỉ
 Tứ Uyên

  Phân Phối iPhone giá Sỉ 

Đại Lý và Cửa Hàng  
 

Giao Hàng Trên Toàn Quốc
(Khách Tỉnh Vui Lòng Chuyển Khoản Trước)

Địa chỉ: 185 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Gò Vấp, HCM
     

Đặt hàng : 0888.29.96.96 (Như)


------------TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH------------

PIN CÁC DÒNG 5, 5s, 6, 6+, 6s, 6s+
CAMERA CÁC DÒNG 7, 7+,6s+
TREO CÁP | KHÔNG iMEi | iCloud
VÂN TAY | MÀN HÌNH | CẢM ỨNG | MẤT NGUỒN
BAO TEST MAIN 7 NGÀY 


BÁO GIÁ TỪ NGÀY 19/ 8- 22/8/ 2018

 ------------------------------------------------------------------------------
HÀNG NEW 100%
iPhone 7-32G Hồng,chưa act :-------call
iPhone 6-16G Xám,chưa active----- call
iPhone 8 Plus iPhone X
X 64Gb Zin 99%---------------19.700
Đen 64Gb Zin 99% ------------14.800
Vàng 64Gb Zin 99%----------
15.300

iPad 2018 - GEN 6 wifi 4G ( chưa kích còn gannti )
Đen 32Gb Zin 99,99% --------- 8.800
Hồng 32Gb Zin 99,99%--------- 8.900


iPad mini 3 wifi 4G 
****************
iPad mini 4 wifi 4G
Trắng 16Gb Zin 99% : --------5.650
Vàng 16Gb Zin 99% : -------- 5.750

iPad air 1 wifi 4G 
Trắng 16Gb Zin 99% : -------- 4.400

iPad Air 2 wifi,4G 
Đen 16Gb Zin 99% : ------ 5.400

___kính xấu vỏ xấu ____

____kính đẹp vỏ xấu____
6Plus-16G :-----------------4.750
7-32G :----------------------6.400
7-128G :-------------------- 7.900

 

   _______HÀNG LIKE NEW 99%______

 

iPhone 6 Gray Quốc Tế
16Gb likenew 99% ------------------3.200
16Gb Zin 99,999% ---------------- =====

64Gb likenew 99% ---------------- =====
64Gb Zin 99,999% ---------------- =====

Lấy >10c giảm 50k 

iPhone 6 Silver Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------------ 3.200
16Gb Zin 99,999% ------------------ ====

64Gb likenew 99% ----------------- 3.700
64Gb Zin 99,999% ----------------- ====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6 Gold  Quốc Tế
16Gb likenew 99%-------------------3.300
16Gb zin 99% ------------------------====

64Gb likenew 99% -------------------3.800

64Gb Zin 99,999% --------------- ===== 

Lấy >10c giảm 50k 

iPhone 6 Plus Gray Quốc Tế  
16Gb likenew 99% ----------------- 5.100
16Gb Zin 99,99%---------------- ======

64Gb likenew 99% ----------------
=====

64Gb Zin 98% -------------------- =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6 Plus Silver Quốc Tế 
16Gb likenew 99% ---------------- 5.100
16Gb Zin 99,99% ----------------- ====

64Gb likenew 99% ----------------====
64Gb Zin 98% ------------------ ===== 

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6 Plus Gold Quốc Tế 
16Gb likenew 99% --------------- 5.300
16Gb Zin 99,999% ------------- =====


64Gb likenew 99% ------------- =====
64Gb Zin 98% ------------------ =====

Lấy >10c giảm 50k 

iPhone 6S Gray Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------ =====
16Gb Zin 99,999% ------------ =====

  32Gb likenew 99%----------------4.450

  64Gb likenew 99%----------------====
64Gb Zin 99%-------------------====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6S Silver Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------- =====
16Gb Zin 99,999% ------------- =====


32Gb likenew 99%--------------4.450

64Gb likenew 99% -------------- ====
64Gb Zin 99,999% ------------ =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6S Gold Quốc Tế 

16Gb likenew 99% --------------4.050
16Gb Zin 99,999% ------------ =====

32Gb likenew 99% --------------====

64Gb likenew 99% --------------====
64Gb Zin 99,999% ------------ =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6S Rose  Quốc Tế 

16Gb likenew 99% ------------ 3tr900
16Gb Zin 99,999% ------------ =====


32Gb likenew 99% -------------4tr500

64Gb likenew 99% ------------ =====
64Gb Zin 99,999% ------------ =====

Lấy >10c giảm 50k 

Phone 6S Plus Gray Quốc Tế 
16Gb likenew 99% ------------- ====
16Gb Zin 99,999% ------------ =====

32Gb likenew 99% ------------- 7.000

64Gb likenew 99% -------------7.400
64Gb Zin 99,999% ---------- ===== 

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6S Plus Silver Quốc Tế 
16Gb likenew 99% ------------- ====
16Gb Zin 99,999% ----------- =====

64Gb Like New 99% --------- ==== 
64Gb Zin 99,999% ---------- =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6S Plus Gold Quốc Tế 

 16Gb likenew 99% :-------------- ====

16Gb Zin 99,999% ------------ =====

64Gb likenew 99% --------------====
64Gb Zin 99,999% ----------- =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 6S Plus Rose Quốc Tế 
16Gb likenew 99% ----------- =====
16Gb Zin 99,999% ----------- =====

32Gb likenew 99% -------------7.000

64Gb likenew 99% ------------ 7.400
64Gb Zin 99,999% ---------- =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7 Đen Quốc Tế 
32Gb likenew 99% -------------6.900

   32Gb Zin 98% ------------------- 6.700 

128Gb likenew 99%-------------8.300
128Gb Zin 98%------------------
8.150

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7 Trắng Quốc Tế 
32Gb likenew 99% ------------- ====

32Gb Zin 99,999% --------- ======

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7 Vàng Quốc Tế  
32Gb likenew 99% -------------7.050
32Gb Zin 99,999% ----------- =====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7 Hồng Quốc Tế 
32Gb likenew 99% ------------ 6.800
32Gb Zin 98% ----------------- 6.6.50

128Gb likenew 99%----------8.250
128Gb Zin 98%----------------8.250

iPhone 7 Đỏ Quốc Tế
128Gb likenew 99%---------8.850
128Gb Zin 98%---------------8.750
 

iPhone 7 Plus Đen Quốc Tế  
32Gb likenew 99%:-----------10.400
32Gb Zin 99,999%:---------- =====
128Gb Likenew 99% -------- 11.900

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7 Plus Trắng Quốc Tế 
32Gb likenew 99% ---------- 10.300
32Gb Zin 99,999% ---------- =====

                                                       128Gb Zin 99,999% ----------====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7 Plus Vàng Quốc Tế  
32G likenew 99% ------------ 10.500
32Gb Zin 99,999%------------=====

128Gb Zin 99,999% --------- =====

 

iPhone 7Plus Hồng Quốc Tế 

32Gb likenew 99% ---------- 10.300
32Gb Zin 99,999% ---------======

128Gb likenew 99%----------11.900

128Gb Zin 99,999% ----------====

Lấy >10c giảm 50k

iPhone 7Plus Đỏ Quốc Tế

128Gb likenew 99%---------12.600


CẢM ƠN ANH CHỊ EM ĐÃ ỦNG HỘ

VETCOMBANK : 0071001857534 -TRẦN THIÊN TỨ
SACOMBANK : 060016917608 -TRẦN THIÊN TỨ
HÀNG HẢI : 04401017678888 -TRẦN THIÊN TỨ
ĐÔNG Á : 0104617609 -TRẦN THIÊN TỨ
ACB : 82352879 -TRẦN THIÊN TỨ