Điện thoại

BẢNG GIÁ IPHONE NEWSEAL
Call
Khuyến mãi: fullbox.
BẢNG GIÁ MÁY USED 98-99%
Call
Khuyến mãi: fullbox.
Bảng giá sửa chữa 2022
Call
Khuyến mãi: fullbox.
 DK gói 12V120
Giá: 120.000
Khuyến mãi: 2G DATA 1NGÀY,1000 PHÚT GỌI
 DK gói V120Z
Giá: 90.000
Khuyến mãi: 4G DATA/NGÀY+GỌI NỘI MẠNG
 Macbook Pro 2015 13 inch
Giá: 11.790.000
Khuyến mãi: Sạc
 Macbook Air 2017 13 inch
Giá: 9.790.000
Khuyến mãi: Sạc
Iphone 7 98-99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone 7 plus 98-99%
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone X 98-99%
Giá: 5.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IPHONE 13 mini
Giá: 19.500.000
Khuyến mãi: fullbox.
IPHONE 13
Giá: 21.600.000
Khuyến mãi: fullbox.
IPHONE 13 PRO
Giá: 28.800.000
Khuyến mãi: fullbox.
IPHONE 13 PRO MAX
Giá: 30.500.000
Khuyến mãi: fullbox.
IPHONE 12
Giá: 16.400.000
Khuyến mãi: fullbox.
Iphone 6 Xám 16G 98-99%
Giá: 1.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Ip 6 Plus Xám 16G 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Ip 6 plus trắng 16G 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Ip 6 plus Vàng 16G 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Ip 6 plus Xám 64G 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IP 6 Plus Trắng 64G 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 6s Xám 16G 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6s Trắng 16G 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6s vàng 16G 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6s Hồng 16G 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6s Xám 64G 98-99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IP 6s plus 16G Xám 98-99%
Giá: 3.100.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IP 6S Plus 16G Trắng 98-99%
Giá: 3.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6s plus 16G Vàng 98-99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IP 6S Plus 32G Xám 98-99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6S Plus 32G Trắng 98-99%
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 7 32G (T,H) 98-99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 7 32G Đen 98-99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 7 32G Vàng 98-99%
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 7 128G Đen 98-99%
Giá: 2.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 7 128G Hồng 98-99%
Giá: 3.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 8 64G Đen 98-99%
Giá: 4.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 8 64G Vàng 98-99%
Giá: 4.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 8 256G Đen 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 8 256G Vàng 98-99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Ip 8plus 64G Đen 98-99%
Giá: 4.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone XS 64GB Đen 98-99%
Giá: 5.990.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Iphone XS 64G Trắng 98-99%
Giá: 6.990.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Iphone XS 64G Vàng 98-99%
Giá: 7.190.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Iphone XS 256G Đen 98-99%
Giá: 8.190.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Iphone XS 256G Trắng 98-99%
Giá: 8.290.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Ip 11 64G Các màu 98-99%
Giá: 7.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Ip 11 128G Các màu 98-99%
Giá: 8.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Ip 11 Pro 64G Đen 98-99%
Giá: 10.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Ip 11 Pro 64G Trắng 98-99%
Giá: 10.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Ip 11 Pro 64G Vàng 98-99%
Giá: 10.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
APPLE WATCH SR7
Call
Khuyến mãi: fullbox.
 APPLE WATCH SR1
Call
Khuyến mãi: kèm sạc
APPLE WATCH SR2
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Kèm sạc
 APPLE WATCH SR3
Call
Khuyến mãi: Kèm sạc
APPLE WATCH SR4 99%
Giá: 5.990.000
Khuyến mãi: Dây sạc, Dây đeo, Miếng dán màn hình.
 Nokia 8800 Gold Arte
Giá: 12.500.000
Khuyến mãi: Tặng kèm đế sạc
 NOKIA 3310 NEW
Giá: 950.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Vertu Constellation Touch
Call
Khuyến mãi: fullbox.
 Samsung A7 2016 99%
Call
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện
 Samsung S6 32G 99%
Call
Khuyến mãi: full hộp