Điện thoại

Bảng giá iPhone mới nhất
Call
Khuyến mãi: fullbox.
Bảng giá sửa chữa 2021
Call
Khuyến mãi: fullbox.
 DK gói ST90
Giá: 90.000
Khuyến mãi: 30G DATA
 DK gói ST120
Giá: 120.000
Khuyến mãi: 28G DATA
 DK gói V120
Giá: 120.000
Khuyến mãi: 60G data
 iphone 7 Likenew
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone 7 plus Likenew
Giá: 4.990.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
IPHONE X Likenew
Giá: 7.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IPHONE XS MAX Likenew
Giá: 11.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 11Pro Max Likenew
Giá: 18.700.000
Khuyến mãi: Cáp, cóc sạc, cường lực, ốp lưng
 IPHONE 12
Giá: 20.700.000
Khuyến mãi: fullbox.
 IPHONE 12 PRO
Giá: 27.300.000
Khuyến mãi: fullbox.
 IPHONE 12 PRO MAX
Giá: 29.300.000
Khuyến mãi: fullbox.
 IPHONE 11 PRO
Giá: 20.800.000
Khuyến mãi: fullbox.
 IPHONE 11
Giá: 16.500.000
Khuyến mãi: fullbox.
Iphone 6 Xám 16G 99%
Giá: 2.000.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6 Trắng 16g 99%
Giá: 1.900.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 Vàng 16G 99%
Giá: 1.900.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 xám 64G 99%
Giá: 2.200.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 Vàng 64G 99%
Giá: 2.300.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 Plus Xám 16G  99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 plus trắng 16G 99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 plus Vàng 16G 99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6 plus Xám 64G 99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IPhone 6 Plus Trắng 64G 99%
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
iphone 6s Xám 16G 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6s Trắng 16G 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6s vàng 16G 99%
Giá: 2.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6s Hồng 16G 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 Iphone 6s Xám 64G 99%
Giá: 2.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 6s plus xám 16G 99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 IPhone 6S Plus 16G Trắng
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Iphone 6s plus vàng 16G 99%
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 IPhone 6S Plus 32G Xám
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 6S Plus 32G Trắng
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Iphone 7 (Trắng, Hồng) 32G Likenew
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Iphone 7 32G Đen Likenew
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 7 vàng 32G Likenew
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Iphone 7 128G Đen Likenew
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Iphone 7 128G Hồng Likenew
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8 ĐEN 64GB Likenew
Giá: 4.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 8 64GB VÀNG Likenew
Giá: 4.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8 ĐEN 256GB Likenew
Giá: 5.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8 Gold 256GB Likenew
Giá: 5.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Ip 8plus ĐEN 64G Likenew
Giá: 6.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Ip XR Đủ màu 64GB Likenew
Call
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
 Ip XR Đủ màu 128GB Likenew
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone XS Đen 64GB Likenew
Giá: 8.690.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
 IPhone XS Trắng 64GB Likenew
Giá: 8.790.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
IPhone XS Vàng 64GB Likenew
Giá: 8.990.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
 IPhone 11 Đủ màu 64G 99%
Giá: 13.500.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 11 Đủ màu 128G 99%
Giá: 14.500.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 11 Pro Đen 64G 99%
Giá: 15.290.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 11 Pro Trắng 64G 99%
Giá: 15.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 11 Pro Vàng 64G 99%
Giá: 15.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 APPLE WATCH SR1
Call
Khuyến mãi: kèm sạc
Apple Watch SR2
Giá: 2.990.000
Khuyến mãi: Kèm sạc
 APPLE WATCH SR3
Call
Khuyến mãi: Kèm sạc
APPLE WATCH SR4 99%
Giá: 6.390.000
Khuyến mãi: Dây sạc, Dây đeo, Miếng dán màn hình.
 APPLE WATHC SR5 99%
Call
Khuyến mãi: Dây đeo, Cáp sạc, Miếng dán màn hình.
 Nokia 8800 Gold Arte
Giá: 16.000.000
Khuyến mãi: Tặng kèm đế sạc
 NOKIA 3310 NEW
Giá: 950.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Samsung A7 2016 99%
Call
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện
 Samsung S6 32G 99%
Giá: 3.000.000
Khuyến mãi: full hộp
SAMSUNG A71 NEW
Giá: 8.900.000
Khuyến mãi: fullbox.