IPHONE X, 8 VÀ 8 PLUS QUỐC TẾ LIKENEW

IPHONE X, 8 VÀ 8 PLUS QUỐC TẾ LIKENEW

 Iphone 8 plus ĐEN 64G 99%
Giá: 7.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IPHONE 8 PLUS VÀNG 64G 99%
Giá: 7.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IPHONE 8 64GB VÀNG 99%
Giá: 5.590.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8Plus Đen 256GB 99%
Giá: 9.971.500
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
iPhone 8 PLUS Vàng 256GB 99%
Giá: 10.471.500
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Cường lực, Ốp lưng
iPhone X Đen 64GB 99%
Giá: 8.490.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
iPhone X Trắng 64GB 99%
Giá: 8.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8 Đen 64GB 99%
Giá: 5.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8 Đen 256GB 99%
Giá: 7.399.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 8 Gold 256GB 99%
Giá: 7.899.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone X Đen 256GB 99%
Giá: 11.309.200
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
iPhone X Trắng 256Gb 99%
Giá: 11.823.700
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.