IPHONE XR, IPHONE XS, IPHONE XS MAX LIKENEW

IPHONE XR, IPHONE XS, IPHONE XS MAX LIKENEW

IPHONE XR, IPHONE XS, IPHONE XS MAX LIKENEW

Iphone XS 64GB Đen (Used)
Giá: 5.490.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Iphone XS 64G Trắng (Used)
Giá: 5.590.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Iphone XS 64G Vàng (Used)
Giá: 5.690.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Ip XS MAX 64G Đen (Used)
Giá: 6.490.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.
Ip XS MAX 64G Vàng (Used)
Giá: 6.790.000
Khuyến mãi: Cáp, Sạc, Ốp lưng, Cường lực.