Ipad

 iPad 4 ĐEN 32GB 99%
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Dán màn hình
 iPad 4 ĐEN 16GB 99%
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
iPad 3 TRẮNG  16GB 99%
Giá: 3.190.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
 iPad 3 ĐEN 16GB 99%
Giá: 2.990.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
 iPad 2 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.