SẢN PHẨM BÁN CHẠY

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 Macbook Pro 2015 13 inch
Giá: 11.790.000
Khuyến mãi: Sạc
 Macbook Air 2017 13 inch
Giá: 9.790.000
Khuyến mãi: Sạc
Iphone 6s 32G 98-99%
Giá: 2.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
Iphone 7 98-99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone 7 plus 98-99%
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone X 98-99%
Giá: 5.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone Xs Max 98-99%
Giá: 7.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 11Pro Max 98-99%
Giá: 11.390.000
Khuyến mãi: Cáp, cóc sạc, cường lực, ốp lưng
IPhone XS 64G 98-99%
Giá: 5.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 6S Plus 98-99%
Giá: 3.100.000
Khuyến mãi: Cáp, cóc sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone 11 98-99%
Giá: 7.690.000
Khuyến mãi: fullbox.
Iphone 8 Plus 98-99%
Giá: 4.690.000
Khuyến mãi: fullbox.