SẢN PHẨM BÁN CHẠY

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 Iphone 6s Xám 16G 99%
Giá: 3.245.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 iphone 7 32G 99%
Giá: 4.400.000
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
Iphone 7 plus 32G 99%
Giá: 6.678.600
Khuyến mãi: Cáp , sạc, cường lực, ốp lưng
IPHONE XS MAX 64G 99%
Giá: 14.087.500
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IPHONE X LIKENEW 99%
Giá: 10.187.100
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IPhone XS 64G 99%
Giá: 13.220.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPhone 6S Plus Likenew 99%
Giá: 4.400.000
Khuyến mãi: Cáp, cóc sạc, cường lực, ốp lưng
 iPhone 11 Pro Max Likenew 99%
Giá: 23.090.000
Khuyến mãi: Cáp, cóc sạc, cường lực, ốp lưng
 iPhone 11 Likenew 99%
Giá: 15.013.600
Khuyến mãi: fullbox.
 iPhone 8 Plus Likenew 99%
Giá: 8.839.600
Khuyến mãi: fullbox.