iPhone Fullbox chính hãng

Tứ Uyên Mobile cung cấp iPhone chính hãng đầy đủ phụ kiện (fullbox), giao hàng iPhone chính hãng miễn phí trong nội thành Sài Gòn. Hiện nay Tứ Uyên Mobile đã có iPhone 6s chính hãng, iPhone 6s plus chính hãng. Đặc biệt khi bạn mua mỗi sản phẩm iPhone chính hãng sẽ được tặng thêm Sạc dự phòng và Vip Card 200.000đ

iPhone Fullbox chính hãng

 iphone 7 256G hồng New
Giá: 18.700.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iphone 7 plus 256G hồng New
Giá: 24.800.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus hồng 128G new
Giá: 22.500.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus vàng 128G new
Giá: 22.500.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus trắng 128G new
Giá: 22.600.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus đen 128G new
Giá: 22.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus hồng 32G new
Giá: 19.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus vàng 32G new
Giá: 19.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus trắng 32G new
Giá: 20.200.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 plus đen 32G new
Giá: 20.400.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 hồng 128G new
Giá: 17.700.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 vàng 128G new
Giá: 17.700.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 trắng 128G new
Giá: 17.700.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 đen 128G new
Giá: 17.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 hồng 32G new
Giá: 15.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 vàng 32G new
Giá: 15.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 trắng 32G new
Giá: 15.900.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 7 đen 32G new
Giá: 16.100.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iphone SE vàng 16G New
Giá: 10.500.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6s plus Hồng 128G New
Giá: 18.300.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6S Plus Vàng 64G New
Giá: 17.800.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
Iphone 6S Plus Hồng 64G New
Giá: 17.500.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
Iphone 6s plus Hồng16G New
Giá: 14.800.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6s plus Vàng 16G New
Giá: 14.500.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
Iphone 6S plus Đen 64 New
Giá: 17.500.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6S Plus Đen 16G New
Giá: 14.000.000
Khuyến mãi: Sạc Dự Phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6s Hồng 64G NEW
Giá: 15.700.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6s Vàng 64G New
Giá: 16.100.000
Khuyến mãi: Sạc Dự Phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6s Đen 64G New
Giá: 15.500.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 iphone 6s 32g vàng,đen,trắng New
Giá: 14.300.000
Khuyến mãi: fullbox.
 Iphone 6s Hồng 16G New
Giá: 13.600.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
Iphone 6s Đen 16G New
Giá: 13.500.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 6s Vàng 16G NEW
Giá: 13.600.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực
 Iphone 5s Trắng 16G 99%
Giá: 4.190.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng,Vip Card 200k
 Iphone 5 -Đen 16G New
Giá: 5.200.000
Khuyến mãi: Sạc dự phòng

 Iphone 6 plus gray 16G New
Giá: 11.200.000
Khuyến mãi: fullbox.
Iphone 6 plus vàng 16G New
Giá: 11.500.000
Khuyến mãi: fullbox.