Laptop

 Dell Core i5 MH 15.6 inch 98%
Giá: 5.900.000
Khuyến mãi: Adapter
 Dell Core i3 MH 15.6 inch 98%
Giá: 4.500.000
Khuyến mãi: Adapter
 Dell Core i3 MH 14 inch 98%
Giá: 3.890.000
Khuyến mãi: Sạc