BẢNG GIÁ THAY CẢM ỨNG ANDROID

 SAMSUNG

XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI ĐỂ CÓ CHẤT LƯỢNG HIỂN THỊ TỐT HƠN

SAMSUNG GIÁ * Samsung Galaxy Tab ​ GIÁ
Samsung S6 Edge Plus (cong ) 1000K Model P7500/ P7510  900k
 Samsung S6 Edge (cong) 800K Model P7300/ P7310  900k
Samsung S7 Edge (cong) 800K Model P1000/ I987   700k
 Samsung S8 (cong) 1200K Model P3100/ P3110   700k
 Samsung S8+ (cong) 1300K Model P5100/ P5110   750k
 Samsung S9 ( cong) 2000K Model P6200/ P6201   750k
 Samsung S9+ (cong) 2300K Model P5200 ,N8000  750k
 Samsung Note 7 FE (cong) 1700K Model T111/ T110,T116  650k
 Samsung Note 8 (cong) 1500K Model T210/ T211   650k
 iPhone X 2600K Model T310/ T311  750k
GALAXY A3 > A5 450 Model T231/ T230   650k
GALAXY A3 2016 450 Model T331  650k
GALAXY A5 2016 650 Model T321/ T320/ T325 800k
GALAXY A7 550 Model T530,T531  750k
GALAXY A7 2016 650 GALAXY TAB N5100 750k
GALAXY E5 450 GALAXY TAB A T715 1000k
GALAXY E7 450 GALAXY TAB A T815 1150k
GALAXY J > J2 450 GALAXY TAB S T805 1150k
GALAXY J5 450 GALAXY TAB S T705 1150k
GALAXY J7 450 GALAXY TAB p601,P600 1000k
GALAXY J7 2016 650 GALAXY TAB p608,P605 1000k
GALAXY J7 PRIME 650 GALAXY TAB A (P355,T355) 850k
GALAXY NOTE 1 , NOTE 2 400 GALAXY TAB A (P555,t555) 850k
GALAXY NOTE 3 , NOTE 4 450 GALAXY TAB E (T561) 750k
GALAXY NOTE 5 600 GALAXY TAB A ( T285 ) 700k
GALAXY S3 , S4 TRẮNG , XANH 350 GALAXY TAB A ( T385 )   900k
GALAXY S5 TRẮNG , XANH , ĐEN 450 GALAXY TAB A ( T585 ) 950k
GALAXY S6 THẲNG 700 GALAXY TAB A ( P585 ) 1200k
GALAXY S6 CONG 1250    
GALAXY S6 ADGE PLUS 1550    
GALAXY S7 THẲNG 650    
GALAXY S7 CONG 1250    
GALAXY NOTE 4 CONG ADGE 1100    

CẢM ỨNG ZENPHONE VÀ LG
THAY CẢM ỨNG ZENFONE 
CẢM ỨNG LG CẢM ỨNG
 zenfone 3 5.2" / Z01DB    
600K
 F180 
60K
 zenfone 3 5.5"   
600K
 F200  
750K
 zenfone 3 selfie     
600K
 F240 
600K
 zenfone 3 max 5.5"  
600K
 F160  
600K
 zenfone live / A007300k  
600K
 G3 / F400  
650K
 zenfone 4 max pro / X00LD 300k  
600K
 G2/F320 
600K
 zenfone 4 max    
600K
 G2/ D800/D802 
600K
 zenfone 4 (2018)    
600K
 G2 / ls980 
600K
 zenfone 4 / TOOL     
550K
 G2 MINI (D618) 
850K
 zenfone 5 / TOOJ    
550K
 G3 stylus plus ,d690  
650K
 zenfone 5 lite / A502CG  
600K
 G3 cat 6 / f460  
650K
 zenfone 6 / A601 / TOOG   
550K
 F220/ lg GK  
750K
 zenfone 4,5 / A450/ TOOQ   
550K
 nexus 5 /D820 (kính)​
600K
zenfone 2 /ZE601KL / Z011D   
650K
 nexus 6 ( kính)​
1000K
zenfone 2 /ZE551ML / Z00AD   
550K
 F350/G PRO 2 
700K
zenfone 2 /ZE550ZL / Z008D   
550K
 F310  
850K
 zenfone 2 / ZE500CL / ZOOD    
600K
 E975 
600K
 zenfone 2 Laser 5.5 inch / ZE550KL 
600K
 E970 
650K
 zenfone 2 / ZE500KL / Z00RD   
600K
 nexus 4 / E960
600K
 zenfone 2 go / ZB500KG    
600K
 G4 / H810 / H811  (kính)​
650K
 zenfone 2 Laser 6.0 inch / Z011D   
650K
 H502F / H500F / LG Magna (kính)​
550K
 zenfone MAX / ZC550KL   
600K
 H540 / LG G4 Stylus (kính)​
600K
 zenfone C / Z007     
550K
 k520 / LG G4 Stylus  (kính)​
2800K
 zenfone go / ZC451TG   
650K
 D295 (kính)​
600K
 zenfone go / ZC500TG   
600K
 L70/D320/D325  cảm ứng​
600K
 zenfone go 5,5 / ZB551KL/ X013DB   
650K
 L80/D380  cảm ứng​
850K
 zenfone go 5.5 / ZB552KL/ X007D   
650K
 L90/D405/D410   cảm ứng​
600K
 zenfone selfie / ZD551KL   
600K
 K10 / k410   (kính)​
550K
 zenfone zoom / ZX51ML    
700K
 K10(2017) / k20 plus  (kính)​
700K
 zenpad c (p01y) / Z170CG    kính​
600K
 V10 / H960   (kính)​
650K
 zenpad c (p01v) / Z370CG  kính​
600K
 V30 /   (kính)​
2000K
 zenpad c 7.0 / Z380CG  kính​
600K
 V20 /  (kính)​
800K
 nexus 7 2012/ K008400k 
700K
 K8   (kính)​
550K
 nexus 7 2013/K009550k
900K
 K330   (kính)​
550K
   
 K7 / X210DS  (kính)​
550K
   
 G5 / H840 (kính)​
700K
   
 G6   (kính)​
750K
   
 X power / k220  (kính)​
600K
   
 K10(2017)   (kính)​
550K
   
 K7(2017)  (kính)​
650K
   
 K10(2018)   (kính)​
650K
   
 K8 (2018)  (kính)​
650K
   
 K7(2018)   (kính)​
650K

CẢM ỨNG HTC, COOLPAD, OPPO
HTC  
THAY CẢM ỨNG COOLPAD
CẢM ỨNG
HTC one X.X
550k
 coolpad star / F103 
600K
 HTC G21300k 
550k
 cooplad sky / E501 
600K
 HTC 8X300K
550k
 cooplad sky mini / E560   
600K
 HTC 8S300K 
550k
 cooplad fancy / E561 
600K
 HTC one XL350k (cảm ứng) ​
600k
 cooplad sky 3 / E502 
600K
 HTC one 1 sim300k  (cảm ứng)​
600k
 cooplad fancy 3 / E503   
600K
 HTC one 2 sim (cảm ứng)​
600k
 cooplad max lite / R108  
600K
 HTC one M7 1 sim (cảm ứng)​
600k
 cooplad shine / R106   
600K
 HTC one M7 2 sim (cảm ứng)​
600k
 Coolpad Roar /A110  
650K
 HTC Disire 200  (cảm ứng)​
600k
 coolpad E507350K 
650K
 HTC Disire 300  (cảm ứng)​
600k
 oppo F5  kính​
600K
 HTC Disire 500  (cảm ứng)​
600k
 oppo F7  kính ​
650K
 HTC Disire 510  (cảm ứng)​
600k
 oppo F3 plus   kính​
600K
 HTC Disire 600 (cảm ứng)​
600k
 oppo F3    kính​
600K
 HTC Disire 700300k (cảm ứng)​
600k
 oppo F3 lite    
600K
 HTC Disire V  (cảm ứng)​
600k
 oppo A83  kính​
600K
 HTC Disire 616(cảm ứng)​
650k
 oppo F1 / A35    
550K
 HTC Disire 626(cảm ứng)​
650k
 oppo F1S / A59   
550K
 HTC Disire 620(cảm ứng)​
600k
 oppo R5 (R8106) 
1000K
 HTC Disire 630(cảm ứng)​
650k
 oppo F1plus /X9009 kính​
600K
 HTC Disire 610(cảm ứng)​
600k
 oppo R5 (R8106)  (kính)​
600K
 HTC Disire 603 (cảm ứng)​
650k
 OPPO R7 lite  (kính)​
600K
 HTC Disire 606(cảm ứng)​
650k
 OPPO R7 lite 
1100K
 HTC Disire 501 (cảm ứng)​
600k
 OPPO R7 plus   )(kính)​
650K
 HTC Disire 601 (cảm ứng)​
600k
 OPPO R7S  (kính)​
600K
 HTC Disire 800 (cảm ứng)​
800k
 OPPO Neo 9/ A37  
550K
 HTC Disire 816 N(cảm ứng)​
650k
 OPPO Neo 9s/ A39  
550K
 HTC Disire 816 G(cảm ứng)​
650k
 oppo A71250k  
550K
 HTC Disire 816 H(cảm ứng)​
650k
 oppo R8001(R1K) 
550K
 HTC Disire 816 W(cảm ứng)​
650k
 oppo joy 3 /A11W   
550K
 HTC Disire 820  (cảm ứng)​
700k
 oppo mirror 3 / R3001  
550K
 HTC Disire 826  (cảm ứng)​
650k
 oppo miror 5 /A51W  
550K
 HTC Disire 728   (cảm ứng)​
650k
 oppo neo 3 / R831 / R831K  
550K
 HTC Disire 828   (cảm ứng)​
850k
 oppo neo 5 / R1201 
550K
 HTC Disire 628  (cảm ứng)​
650k
 oppo neo 7 / A33W 
550K
 HTC Disire 526  (cảm ứng)​
600k
 oppo N1650k 
950K
 HTC one M8 (cảm ứng)​
600k
 oppo N1 mini 
850K
 HTC one E8 (cảm ứng)​
600k
 OPPO N3 (R5206) 
950K
 HTC one M8 mini (cảm ứng)​
700k
 OPPO R815 
550K
 HTC one E9 /E9 plus (cảm ứng)​
650k
 OPPO R819 
600K
 HTC one M9/ M9 plus (cảm ứng)​
650k
 OPPO R821250K 
550K
 HTC one mini (htc one m4 )(cảm ứng)​
600k
 OPPO R827250K  
550K
 HTC one max (cảm ứng)​
700k
 OPPO U707250K 
550K
 HTC one SV (cảm ứng)​
600k
 OPPO X909300K 
600K
 HTC one SU(cảm ứng)​
600k
OPPO X9006,X9007 
600K
 HTC butterfly X920D,X920E (cảm ứng)​
700k
OPPO X9076 
600K
 HTC butterfly X920s (cảm ứng)​
700k
 OPPO R829 
550K
 HTC Disire EYE   (cảm ứng)​
650k
 OPPO R817 
550K
 HTC butterfly 2   ( cảm ứng)​
700k
 OPPO U7015     
700K
 HTC A9  ( kính )​
800k
 OPPO R8113    
700K
 HTC A9s  ( cảm ứng )​
700k
 OPPO R9007   
700K
 HTC one me  ( cảm ứng )​
700k
 OPPO R811    
650K
 HTC one X9   ( cảm ứng )​
800k
 OPPO R1001  
550K
 HTC 10   ( cảm ứng )​
800k
 OPPO R2001   
550K
 HTC 10 pro  ( cảm ứng )​
800k    
 HTC u play  ( kinh )​
700k    
 HTC U11   ( kinh )​
1100k    

CẢM ỨNG LENOVO, KÍNH VÀ CẢM ỨNG NOKIA
THAY CẢM ỨNG LENOVO
 
THAY KÍNH/ CẢM ỨNG NOKIA LUMIA
 
 LENOVO S580  600K
 Lumia 520  ​
400K
 LENOVO S850   600K
 Lumia 625   ​
550K
 LENOVO A6000   600K
 Lumia 720 ​
600K
 LENOVO A5000    600K
 Lumia 630   (kính)​
450K
 LENOVO S660     600K
 Lumia 635  (kính)​
450K
 LENOVO S860     750K
 Lumia 800  (kính)​
600K
 LENOVO S680     600K
 Lumia 820  ​
700K
 LENOVO A7000    600K
 Lumia 822
1050K
 LENOVO A7000A  600K
 Lumia 900   (kính)​
600K
 LENOVO A7000plus  600K
 Lumia 920    (kính)​
600K
 LENOVO K860     700K
 Lumia 925    (kính)​
600K
 LENOVO K4 Note (A7010)     600K
 Lumia 928    (kính)​
600K
 LENOVO K50T5    600K
 Lumia 1020  (kính)​
650K
 LENOVO P780     600K
 Nokia N9 (kính)​
600K
 LENOVO P1a42     600K
Nokia X2 rm1013   ​
600K
 LENOVO S6000    600K
 lumia 1320   ​
750K
 LENOVO A6010    600K
 lumia 1520 thay cảm ứng  ​
1100K
 LENOVO Vibe X2    650K
 lumia 830 ​
700K
 LENOVO Vibe K5/ A6020     600K
 nokia X   ​
550K
 LENOVO S90  600K
 nokia XL ​
600K
 LENOVO S60A   600K
 lumia 930  (kính)​
650K
 LENOVO A730   600K
 lumia 730 (kính)​
600K
 LENOVO P770     600K
 lumia 735  (kính)​
600K
 LENOVO S930     650K
 lumia 730 liet cam ung  ​
1000K
 LENOVO S920     650K
 lumia 535  ​
550K
 LENOVO S820     650K
 LUMIA 435  ​
600K
 LENOVO P70     600K
 LUMIA 540  (kính)​
600K
 LENOVO A859    600K
 LUMIA 430  ​
600K
 LENOVO A850 plus     600K
LUMIA 640  (kính)​
600K
 LENOVO A678    600K
 LUMIA 640 XL   (kính)​
600K
 LENOVO A319  600K
 LUMIA 950 XL  (kính)​
1000K
 LENOVO K910   650K
 LUMIA 950 (kính)​
600K
 LENOVO S930    650K
 LUMIA 650  (kính)​
700K
 LENOVO K860    650K
 NOKIA 2  (kính)​
600K
 LENOVO A650    650K
 NOKIA 3   (kính)​
600K
 LENOVO A606    650K
 NOKIA 5    (kính)​
600K
 LENOVO A580   650K
 NOKIA 6 2018   (kính)​
600K
 LENOVO A536    650K
 NOKIA 6  (kính)​
600K
 LENOVO A529    650K
 NOKIA 7  ​
700K
 LENOVO A396    600K
 NOKIA 7 plus (kính)​
750K
 LENOVO A376    600K
 NOKIA 8  (kính)​
850K
 LENOVO A328    600K    
 LENOVO A326     600K    
 LENOVO A238    600K    
 LENOVO S898    650K    
 LENOVO S868    600K    
 LENOVO S760    600K    
 LENOVO A500    600K    
 LENOVO B6000    900K    
 LENOVO A660    600K    
 LENOVO A590    600K    
 LENOVO P70a     600K    
 LENOVO A526     600K    
 LENOVO S920     650K    
 LENOVO A316     650K    
 LENOVO S688     600K    
 LENOVO A860     650K    
 LENOVO A5500 tab     650K    
 LENOVO A5000 tab     650K    
 LENOVO A3500 tab     650K    
 LENOVO A3300 tab     650K    
 LENOVO A3000 tab       650K    
 LENOVO Tab 3    700K    
 LENOVO S90a   (kính) 700K    
 LENOVO A880    600K    
 LENOVO A850    600K    
 LENOVO K900      650K    
 LENOVO A656    650K    
 LENOVO A369    650K    
 LENOVO S850 / S8     900K    
 LENOVO A216     650K    

SONY
SONY MẶT KÍNH THAY MÀN HÌNH
 Sony Z2  550.000 1.150.000 
Sony C 450.000 Liên hệ
Sony C3 600.000 1.200.000 
Sony C4 650.000 1.300.000 
Sony C5/C5 Ultra 700.000 1.800.000 
Sony E 550.000 Liên hệ
Sony E3 ( D2202/D2212/D2243 ) 550.000 Liên hệ
Sony E4 (E2115/E2105) 650.000 1.250.000 
Sony E5 750.000 Liên hệ
Sony M 450.000 Liên hệ
Sony M2 500.000 700.000
Sony M4 550.000 1.000.000 
Sony M5 650.000 1.400.000 
Sony Tab SGP521 1.150.000  2.200.000 
Sony Tab Z 1.300.000  2.400.000 
Sony Tab Z2 1.500.000  2.500.000 
Sony X 700.000 1.600.000 
Sony XA Liên hệ 1.200.000 
Sony XA+ Liên hệ 2.150.000 
Sony XZ 700.000 2.200.000 
Sony XZ1 800.000 2.500.000 
Sony XZS 800.000 2.200.000 
Sony Z 470.000 800.000
Sony Z Ultra 850.000 1.850.000 
Sony Z1 470.000 900.000
Sony Z1 Mini 550.000 1.200.000 
Sony Z1S 650.000 1.200.000 
Sony Z3 Mini 650.000 1.200.000 
Sony Z3/ Z3 Au/ Z3 Docomo 550.000 1.200.000 
Sony Z3V 700.000 1.600.000 
Sony Z4 650.000 1.400.000 
Sony Z5 Mini 850.000 1.700.000 
Sony Z5 Premium 850.000 2.200.000 
Sony Z5   750.000 1.800.000 
Sony ZL2 700.000 1.700.000 
Sony ZR ( C5503 / C5502 ) 600.000