iphone da qua su dung

 Iphone 6 Vàng 64G 99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực
 Iphone 6 Plus Xám 16G  99%
Giá: 3.850.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực
 Iphone 6 plus Vàng 16G 99%
Giá: 4.150.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực
 Iphone 6 Trắng 16g 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực
Iphone 6 Xám 16G 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực
 Iphone 6 Vàng 16G 99%
Giá: 2.890.000
Khuyến mãi: Đủ phụ kiện,tặng dán cường lực