IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ LIKENEW

Tứ uyên chuyên cung cấp iphone chính hãng với giá tốt và uy tín nhất thị trường

IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ LIKENEW

Iphone 6s plus xám 16G 99%
Giá: 3.390.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 IPhone 6S Plus 16G Trắng
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 Iphone 6s plus vàng 16G 99%
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 IPhone 6S Plus 32G Xám
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 6S Plus 32G Trắng
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 6S Plus 32G Hồng
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 6S Plus 32G Vàng
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
Iphone 6s plus xám 64G 99%
Giá: 3.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IPhone 6s Plus Hồng 64G 99%
Giá: 3.790.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 6S Plus 64G Trắng
Giá: 4.090.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 IPhone 6S Plus 64G Hồng
Giá: 4.090.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
  Iphone 6s plus vàng 64G 99%
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
 IPhone 6S Plus 128G
Call
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng