IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ LIKENEW

Tứ uyên chuyên cung cấp iphone chính hãng với giá tốt và uy tín nhất thị trường

IPHONE 6S PLUS QUỐC TẾ LIKENEW

IP 6s plus 16G Xám 98-99%
Giá: 1.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IP 6S Plus 16G Trắng 98-99%
Giá: 1.990.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6s plus 16G Vàng 98-99%
Giá: 2.090.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe
IP 6S Plus 32G Xám 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6S Plus 32G Trắng 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6S Plus 32G Hồng 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6S Plus 32G Vàng 98-99%
Giá: 2.190.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6 Plus Trắng 64G 98-99%
Giá: 2.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6s Plus 64G Hồng 98-99%
Giá: 2.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
IP 6s plus 64G Vàng 98-99%
Giá: 2.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng, Tai nghe