IPad LIKENEW

Chuyên cung cấp các dòng ipad cũ, ipad giá rẻ đã qua sử dụng. Liên hệ Tú Uyên Mobile để được hỗ trợ.

IPad LIKENEW

 IPAD GEN 6-32G 4G Hồng
Giá: 7.990.000
Khuyến mãi: DÁN CẢM ỨNG
 iPad 2 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad 3 ĐEN 16GB 99%
Giá: 2.990.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
iPad 3 TRẮNG  16GB 99%
Giá: 3.190.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
 iPad 4 ĐEN 16GB 99%
Giá: 3.490.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
 iPad 4 ĐEN 32GB 99%
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Dán màn hình
 iPad 4 TRẮNG 32GB 99%
Giá: 4.190.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
 iPad Air 2 VÀNG 16GB 99%
Giá: 5.490.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Air 2 VÀNG 32GB 99%
Giá: 6.490.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Air 2 TRẮNG 64GB 99%
Giá: 6.900.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 1 ĐEN 16GB 99%
Giá: 2.490.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 1 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 2.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 1 ĐEN 32GB 99%
Giá: 2.890.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 1 TRẮNG 32GB 99%
Giá: 3.090.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad 2 16GB ĐEN 99%
Giá: 2.490.000
Khuyến mãi: fullbox.
iPad 4 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 3.690.000
Khuyến mãi: Dán màn hình.
iPad Air 1 ĐEN 64GB 99%
Giá: 5.390.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Air 1 TRẮNG 64GB 99%
Giá: 5.590.000
Khuyến mãi: DÁN CẢM ỨNG.
 iPad Mini 2 ĐEN 16GB 99%
Giá: 3.990.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 2 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 4.190.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Mini 2 ĐEN 32GB 99%
Giá: 4.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 2 TRẮNG 32GB 99%
Giá: 4.890.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Mini 3 ĐEN 16GB 99%
Giá: 4.990.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 3 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 5.190.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 3 VÀNG 16GB 99%
Giá: 5.590.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 3 ĐEN 64GB 99%
Giá: 5.790.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Air 1 ĐEN 16GB 99%
Giá: 4.390.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Air 1 TRẮNG 16GB 99%
Giá: 4.590.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Air 1 ĐEN 32GB 99%
Giá: 4.990.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Air 1 TRẮNG 32GB 99%
Giá: 5.190.000
Khuyến mãi: Dán màn hình
 iPad Mini 3 TRẮNG 64GB 99%
Giá: 5.990.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Mini 3 VÀNG 64GB 99%
Giá: 6.290.000
Khuyến mãi: fullbox.
 IPad 2018 32G Xám 99%
Giá: 7.490.000
Khuyến mãi: Sạc, Cáp, Cường lực, Ốp lưng
 iPad Mini 4 ĐEN 16GB 99%
Giá: 5.990.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 ĐEN 32GB 99%
Giá: 6.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 ĐEN 64GB 99%
Giá: 7.390.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 ĐEN 128GB 99%
Giá: 7.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 Trắng 16GB 99%
Giá: 6.190.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 iPad Mini 4 Trắng 32GB 99%
Giá: 6.890.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 Trắng 64GB 99%
Giá: 7.590.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 Trắng128GB 99%
Giá: 8.790.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 Vàng 16GB 99%
Giá: 6.490.000
Khuyến mãi: fullbox.
 iPad Mini 4 Vàng 32GB 99%
Giá: 7.190.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
iPad Mini 4 Vàng 64GB 99%
Giá: 7.890.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.
 iPad Mini 4 Vàng 128GB 99%
Giá: 7.690.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng.