IPad Hàng qua sử dụng

IPad Hàng qua sử dụng

IPad mini 1 16G WIFI 99%
Giá: 4.600.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad mini 2 16G 4G  99%
Giá: 4.900.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad 2 16G 3G 99%
Giá: 3.000.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPad Air2 16G  3G 99%
Giá: 5.900.000
Khuyến mãi: Dán cảm ứng
 IPAD 2018
Giá: 9.500.000
Khuyến mãi: DÁN CẢM ỨNG
 IPAD MINI 4
Giá: 5.700.000
Khuyến mãi: DÁN CẢM ỨNG